logo finmax

O nás

FINMAX je profesionálnou a nezávislou spoločnosťou špecializujúcou sa na poskytovanie odborných finančných služieb širokej verejnosti a korporátnym klientom.

 • Poslaním spoločnosti je dlhodobá spokojnosť našich klientov, pretože od nej odvodzujeme aj úspech našej spoločnosti.
 • Základnou filozofiou je transparentnosť voči klientom, spolupracovníkom a finančným partnerom postavená na otvorenosti a korektnosti navzájom.
 • Hodnoty, definované v etickom kódexe, sú základom nášho každodenného pôsobenia na finančnom trhu.

Úspechom finančného sprostredkovania je spokojný klient.

 • Dôrazne vnímame požiadavky klienta.
 • Kladieme dôraz na poskytovanie potrebných informácií.
 • Spoločne hľadáme vhodné riešenia na uskutočnenie Vašich potrieb a cieľov.

Realizáciou obchodu sa naša spolupráca nekončí, práve naopak, iba začína.

 • Svojim klientom sme pomocnou rukou pri uskutočňovaní dôležitých rozhodnutí ako teraz, tak aj v budúcnosti.
 • Tvoríme mladý dynamický kolektív profesionálov.
 • Budujeme sieť pobočiek po celom Slovensku.

Staň sa aj ty súčasťou elitného tímu a preži s nami výnimočný život!

Filozofia

Finančné služby FINMAX predstavujú jedinečnú službu finančného odborníka pre Vaše financie. Na základe požiadaviek a potrieb Vás klientov MY hľadáme tie najlepšie riešenia, ktoré náš finančný trh ponúka. Dôkladná znalosť prostredia s analýzou potrieb a požiadaviek klienta zaručuje dosahovať efektívne využitie svojich financií.

Sme pomocnou rukou pri realizácii Vašich potrieb a prianí.

Etický kódex

Naši spolupracovníci vytvárajú tím odborníkov, ktorým poskytujeme najlepšie firemné zázemie.

Základ fungovania s našimi klientmi, spolupracovníkmi a obchodnými partnermi je Etický kódex, ktorý predstavuje východisko pre všetky naše aktivity.

Etický kódex spoločnosti Finmax

Hodnoty a vízie

Poslanie:

Pôsobiť ako dôveryhodný a spoľahlivý partner pre klientov, spolupracovníkov i finančné inštitúcie. Klientom pomáhať pri dosahovaní finančných cieľov, zvyšovaní ich súkromnej alebo podnikateľskej úrovne. Rozvoj spoločnosti zakladať na princípe partnerstva výnimočných, cieľavedomých a spoľahlivých ľudí, predovšetkým na ich odborných znalostiach, zručnostiach, pracovitosti a kreativite. Voči finančným inštitúciám stáť ako dôveryhodný partner, ktorý prispieva k rozvoju klientskych služieb.

Vízia:

Cieľom FINMAXU je pôsobiť na finančnom trhu ako elita, ktorá dokáže úspešne realizovať aj tie najťažšie zadania od našich klientov.

Hodnoty:

 • transparentnosť,
 • profesionalita,
 • dobré meno,
 • dobré vzťahy,
 • úcta,
 • spoľahlivosť,
 • vytrvalosť.

Identifikačné údaje spoločnosti

Registračné číslo: 161123
Číslo rozhodnutia: ODT-6551/2012
Typ osoby: právnická osoba
IČO: 46693416
Obchodné meno: Finmax, s.r.o.
Zapísaný ako: Samostatný Finančný Agent v sektoroch: Kapitálového trhu, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, poistenia alebo zaistenia.
Zapísaný od: 31.08.2012

Adresa sídla

Ulica: Strojnícka 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 05
Štát: Slovensko

Kontaktné údaje spoločnosti | Mapa