logo finmax

Produktoví partneri

Poistenie

AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AEGON Životná poisťovňa, a.s., AIG Europe Limited, Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Atradius Credit Insurance N.V., AXA pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA životná poišťovňa a.s., organizačná zložka Slovensko, ČSOB Poisťovňa, a.s., D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, DEFEND FINANCE, člen skupiny DEFEND INSURANCE GROUP, ERGO Poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Groupama Garancia poisťovňa a.s., HDI Versicherung AG, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, MSIG Insurance Europe AG, NOVIS Poisťovňa a.s., QBE Insurence (Europe) Limited, Union poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., Wüstenrot poisťovňa, a.s..

Úvery

Consumer Finance Holding, a.s., Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB), mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, OTP Banka Slovensko, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Sberbank Slovensko, a.s, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.


Stavebné sporenie

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Wüstenrot Stavebná sporiteľňa, a.s..


Leasing

Home Credit Slovakia, a.s., QuatroCar.

Investovanie

Allianz Global Investors Ireland Ltd. - Dublin, Allianz Global Investors KAG - Frankfurt, Allianz Global Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg, AXA Investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, BNP Paribas Asset Management (Parvest), BNP Paribas Asset Management (Parworld), BNP Paribas L1, BNP Paribas Plan, C-QUADRAT Kapitalanlage AG, ČP INVEST Investiční společnost, European Investment Centre, o.c.p., a.s., Fidelity Worldwide Investment, Franklin Templeton Investments, Generali PPF Invest plc, HSBC GIF, HSBC ISF, IAD Investments, správ. spol., a. s., ING Investment Management, KBM Infond, Pioneer Investment Management, PROXENTA Finance, o.c.p., a.s., Raiffeisen Capital Management.


Burzy s cennými papiermi – OTC trhy

AMEX, Bolsa de Madrid, Borsa Italiana, Budapest Stock Exchange, Bursa de Valori Bucuresti, Burza cenných Papierov Bratislava, Burza cenných papierov Praha, Euronext Bruxelles, Euronext Paris, GPW Warszawa, Istanbul Stock Exchange, LSE, MICEX / RTS, NASDAQ, NYSE, PFTS Stock Exchange, Virt-X, Wiener Boerse, XETRA Frankfurt.

V rámci OTC trhov FINMAX ponúka tieto finančné nástroje

  • Akcie alebo podielové listy fondov kolektívneho investovania verejne neobchodované,
  • Investičné nástroje peňažného trhu verejne neobchodované,
  • Korporátne dlhopisy verejne neobchodované,
  • Akcie verejne neobchodovaných spoločností,
  • Zmenky.

Finmax poskytuje investičnú službu prijímanie a postupovanie Pokynov aj pre verejne obchodovateľné finančné nástroje.