logo finmax

Produktoví partneri

Sektor poistenie a zaistenie

AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares, pobočka poisťovne z iného členského štátu, skrátený názov AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ● AEGON Životná poisťovňa, a.s., ● AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ● Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ● Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ● AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ● AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ● Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ● ČSOB Poisťovňa, a.s., ● D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ● Generali Poisťovňa, a. s., ● Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, ● Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ● HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu, ● KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ● KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ● MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko), ● NOVIS Poisťovňa a.s., ● Union poisťovňa, a. s., ● UNIQA poisťovňa, a.s., ● Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Československá obchodná banka, a.s., ● Home Credit Slovakia, a.s., ● mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, ● Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, ● OTP Banka Slovensko, a.s., ● Slovenská sporiteľňa, a.s., ● UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, ● VÚB Leasing, a.s. (QatroCar), ● Všeobecná úverová banka, a.s., ● Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ● ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.


Sektor starobného dôchodkového sporenia

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., ● AXA d.s.s., a.s.


Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

AXA d.d.s., a.s.

Sektor kapitálového trhu

Conseq Investment Management, a. s. ● IAD Investments, správ. spol., a.s. ● European Investment Centre o.c.p., a.s. ● PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.

Sektor prijímania vkladov

OTP Banka Slovensko, a.s. ● mBank S.A., pobočka zahraničnej banky ● ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s. ● Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.