logo finmax

Koniec platnosti diaľničnej známky

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že platnosť tuzemskej ročnej diaľničnej známky pre rok 2016 sa končí dňom  31. januára 2017.

Ak plánujete využívať slovenské diaľnice a spoplatnené úseky ciest aj v tomto roku, je potrebné si zakúpiť elektronickú diaľničnú známku na rok 2017. Pripomíname, že platnosť ročnej diaľničnej známky je fixne stanovená vždy do 31.01. nasledujúceho roku bez ohľadu na to, kedy bola zakúpená – „ročnou známkou“ sa teda nerozumie známka, platná minimálne 12 mesiacov.

Ceny zostávajú nezmenené a teda diaľničná známka platiaca od 1.1.2017 do 31.1.2018 -  ročná je za 50 EUR, 30 dňová 2017 za 14 EUR a 10 dňová 2017 za 10 EUR. Cena platí pre diaľničné známky pre dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a pre dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť.

Bez potreby chodiť do predajní, či na pumpu je možné si kúpiť známku na novú sezónu z pohodlia cez počítač. Známka sa dá zakúpiť na stránke www.eznamka.sk.


Želáme veľa šťastných kilometrov bez nehody.