logo finmax

Zmena štátneho príspevku pre mladých od 01.10.2015

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR (ďalej len „priemerná mesačná mzda“) za 2. štvrťrok 2015 dosiahla výšku 877 EUR.
Z dôvodu zmeny výšky priemernej mesačnej mzdy sa od 01.10.2015 mení hranica maximálneho príjmu pri nižšie uvedených produktoch nasledovne:

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých s účinnosťou od 01.10.2015:
a) 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy: 1 140,10 EUR (platí pre individuálnych žiadateľov alebo solidárnych spoludlžníkov, pričom ak je solidárnych spoludlžníkov viac, priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku).
b) 2,6-násobku priemernej mesačnej mzdy: 2 280,20 EUR (platí pre manželov)

V praxi to znamená, že od októbra 2015 do konca decembra 2015 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých klienti:
a) individuálni žiadatelia alebo solidárni spoludlžníci – ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1 140,10 EUR, (pričom ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku),
b) manželia spoločne - ktorí spolu dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 2 280,20 EUR.