logo finmax

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. UKONČUJE PREDAJ KAPITÁLOVÉHO ŽIVOTNÉHO POISTENIA

Za posledných 11 rokov sa technická úroková miera v kapitálovom životnom poistení znížila zo 4 percent na 1,9 percenta, čo bolo ovplyvnené predovšetkým vývojom na finančných a kapitálových trhoch. Pokles úrokových sadzieb na historicky veľmi nízku úroveň je pre celý poistný trh výzvou, keďže výnos 10-ročných slovenských štátnych dlhopisov sa za posledných 11 rokov znížil z 5 percent na aktuálnych 1,5 percenta. Dokonca od začiatku tohto roka sa výnos pohyboval v rozmedzí 0,5 percenta až 1,5 percenta. Podobný vývoj sa predpokladá aj v ďalšom období, a preto garancia technickej úrokovej miery vo výške 1,9 percenta nie je dlhodobo udržateľná. Hlavne v dôsledku spomenutých skutočností SA ZASTAVUJE PREDAJ kapitálového životného poistenia k 30. 7. 2015.