logo finmax

Zmena štátneho príspevku pre mladých od 01.10.2014

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR (ďalej len „priemerná mesačná mzda“) za 2. štvrťrok 2014 dosiahla výšku 857 EUR. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku jej výška vzrástla.
Z dôvodu zmeny výšky priemernej mesačnej mzdy sa od 01.10.2014 mení hranica maximálneho príjmu pri nižšie uvedených produktoch nasledovne:

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých s účinnosťou od 01.10.2014:
a) 2,6-násobku priemernej mesačnej mzdy: 2 228,20 EUR (platí pre manželov)
b) 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy: 1 114,10 EUR
(platí pre individuálnych žiadateľov alebo solidárnych spoludlžníkov, pričom ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku).

V praxi to znamená, že od októbra 2014 do konca decembra 2014 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých klienti:
a) manželia spoločne - ktorí spolu dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 2 228,20 EUR,
b) individuálni žiadatelia alebo solidárni spoludlžníci – ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1 114,10 EUR, (pričom ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku).