logo finmax

Stavebné sporenie bez poplatku aúrokový bonus až 9%

Hľadáte výhodný spôsob zhodnotenia vašich peňazí? Len do 15. decembra 2013 môžete u nás využiť ponuku stavebného sporenia bez poplatku za uzatvorenie zmluvy.

Čo vám ponúkame?
• 100 % zľavu z poplatku za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení.
• Pásmové úročenie s úrokovým bonusom do 9 %.
• Darčekový cestovný poukaz pri vklade minimálne 600 €.

Ako na to?
• Uzatvorte si zmluvu o stavebnom sporení v type sporenia Profit a Profit Kľúčik v období od 1. 11. 2013 do 15. 12. 2013.
• Ak do 19. 12. 2013 vložíte na účet svojho stavebného sporenia aspoň 600 €, poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení vám vrátime najneskôr do 31. 12. 2013 a zároveň získate od nás darčekový cestovný poukaz.

Aké výhody vám stavebné sporenie prinesie?
• Štátnu prémiu vo výške 11,5 % z ročného vkladu, max. 66,39 €.
• Vklady s 2 % ročným úročením.
• Po 6. roku sporenia môžete použiť nasporené prostriedky zhodnotené o úroky a štátnu prémiu na ľubovoľný účel.
• Možnosť kedykoľvek si skontrolovať stav svojho účtu zadarmo prostredníctvom elektronického bankovníctva.
• Ochranu vašich peňazí v súlade so zákonom o ochrane vkladov.

Ako sa úrokový bonus v stanovených pásmach pripisuje?

Doba úročenia vkladov úrokovým bonusom je 12 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy o stavebnom sporení.

Neváhajte a informujte sa u nás už dnes.