logo finmax

Zákon umožňujúci odklad splátok kvôli koronavírusu vstúpil do platnosti

Možnosť odkladu splátok úverov zasiahnutých koronavírusom je 10.04.2020 garantovaná zákonom. Všetci klienti, ktorí v dôsledku opatrení štátu proti šíreniu koronavírusu stratili zamestnanie alebo časť príjmu,  môžu žiadať banku o niekoľkomesačný odklad.

Doba odkladu splátok – Maximálna doba na odklad splátok môže trvať až 9 mesiacov. Klienti majú možnosť určiť, na akú dlhú dobu chcú mať splácanie úveru odložené.

Komu je možné odložiť splátky – O odklad splátok môže poziadať každý klient, ktorý je zasiahnutý stratou, alebo poklesom príjmu, ktorý doposiaľ nemal problémy so splácaním svojich záväzkov. V prípade živnostníkov a malých podnikateľov je podmienkou, že nesmú osobný bankrot.

Na ktoré úvery sa odklad vzťahuje – Odklad sa vzťahuje na obdobie 9 mesiacov a týka sa všetkých uverov na bývanie, ako aj úverov poskytnutých stavebnými sporiteľňami. Banky vychádzajú žiadateľom ústrety aj v prípade spotrebiteľských úverov.,

Ako žiadať o odklad – Odklad splátok neprebieha automaticky. Klient ktorý má záujem o odklad splátok musí požiadať banku v ktorej je úver poskytnutý. Možnosť žiadania odkladu je osobne prostredníctvom pobočky, alebo prostredníctvom elektronického formulára.

Doba schválenie žiadosti – Posúdenie a následné schválenie žiadosti, prípadne jej zamietnutie je stanovená na obdobie 30 dní. Zákon prikazuje bankám udať dôvod zamietnutia žiadosti.

Úverový register – V Odloženie splácania nemá žiadny vplyv na úverový register. Odklady splácania sa do úverového registra nezapisujú a neznamená to porušenie platobnej disciplíny.

Odkedy je možné žiadať o odklad splácania – Odklad je možné žiadať odo dňa 9. apríla 2020. Dňom akceptácie odkladu na strane banky nadobúda účinnosť odkladu.

Dokedy je možné žiadať o odklad – Zákon zatiaľ nestanovuje tzv. "deadline". Zákon je schválený na dobu neurčitú.

Odklad splácania sa netýka iba úverov z bánk. V zmysle zákona je možné vybaviť odklad aj pri nebankových pôžičkách a lízingoch. Podmienky sú takmer totožné. Zmena je len pri období odkladu. Obdobie trvá 3 mesiace a po uplynutí tejto doby je možné opäť požiadať o odklad.

 

Text: Martin Majdan

Zdroj: www.slov-lex.sk, www.nbs.sk

Zdroj foto: www.pixabay.com