logo finmax

Poisťovňa QBE špecializujúca sa na neživotné poistenie končí a jej aktivity preberá nová poisťovňa Colonnade.

Materská spoločnosť QBE Insurance (Europe) Limited so sídlom v Londýne sa rozhodla previesť svoje organizačné zložky, pobočky v strednej Európe a ich poisťovaciu činnosť na spoločnosť Colonnade Insurance S.A., Luxembursko, ktorá koná na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice.
Poisťovňa Colonnade, ktorá je dcérskou spoločnosťou významnej poisťovacej a zaisťovacej kanadskej spoločnosti Fairfax Financial Holdings, začne na slovenskom trhu pôsobiť od 1.mája 2016. Nová značka na poistnom trhu už pôsobí v Českej republike, Maďarsku a na Ukrajine.

Zmena vlastníckej štruktúry žiadnym spôsobom neovplyvní podmienky poistných zmlúv klientov!!!
V najbližších dňoch budú klienti o zmene informovaní.