logo finmax

Zmeny v úveroch na bývanie, ktoré nás čakajú v roku 2016

Dňa 11.11.2015 bol schválený nový zákon o úveroch na bývanie, ktorý bude v platnosti od 21.3.2016. Nie všetky zmeny prinášajú pre klientov aj sprostredkovateľov len výhody.
 
1. Poplatok za predčasne splatenie úveru 1,00%
Výhodné splatenie úverov na bývanie môže spôsobiť väčšiu migráciu klientov. Následkom môže byť aj zvýšenie alebo znovuzavedenie niektorých poplatkov (napríklad spracovateľský poplatok, ktorý je aktuálne vo väčšine bánk 0%), aby sa banke nahradila strata.
 
2. Zverejňovanie provízii za sprostredkovanie úveru
Hrubý príjem sprostredkovateľov úverov môže pôsobiť skresľujúco. Sprostredkovatelia úverov musia z provízií platiť mzdy, odvody, dane a aj nemalé prevádzkové náklady. Nárok na informáciu ohľadom výšky provízie sprostredkovateľov majú klienti už 6 rokov a nevyužívajú ho.
 
3. Odstúpenie od úverovej zmluvy do 14 dní po jej podpise (bez udania dôvodu)
Vo väčšine bánk majú už teraz klienti možnosť od úverovej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a bez uplatnenia sankcie zo strany banky.
 
4. Oznamovacia povinnosť banky o dôvode zamietnutia úveru
Táto zmena je u sprostredkovateľov veľmi vítaná a klienti, ktorým bol úver zamietnutý ju tiež určite ocenia. V prípade poznania dôvodu zamietnutia úveru, môže sprostredkovateľ klientovi pomôcť novým riešením. Dôvody bývajú rôzne a mnohé sú zo strany klienta riešiteľné (ak o nich vie).
 
5. Viac informácii o úverovej ponuke a jednotný formulár ESIS
Väčšie množstvo administratívy znamená väčšie zaťaženie klienta z hľadiska času aj stresu. To znamená zvýšenú tendenciu využívania odbornej pomoci pri riešení úverov.

Pre viac informácií nás kontaktujte tu.