logo finmax

Od marca budú v planosti nové odporúčania NBS

Veľmi dôležité informácie pre všetkých, ktorí chcete riešiť bývanie hypotékou alebo úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou.

Od 1. marca 2015 vstupujú do platnosti nové odporúčania Národnej banky Slovenska určené pre všetky banky:

- v priemere len každý štvrtý klient dosiahne výšku úveru nad 90% LTV, traja klienti zo štyroch nedostanú vyššie ako 90%-né financovanie. Toto odporúčanie je platné už od štvrtého kvartálu 2014,

- vyžadovať dokladovanie príjmu klienta + všetkých výdavkov domácnosti a overovať ho, čestné vyhlásenie sa nepovažuje za dostatočný spôsob preukazovania príjmu,

- kontrolovať úvery na refinancovanie bez dokladovania príjmu; poskytovanie refinancovaných úverov, kde istina je vyššia o viac ako 2 000 Eur alebo 5%,

- ak vychádza klientovi z jeho príjmu na splátku hypotéky pri úrok.sadzbe napr. 2,1%, tak sa bude klient posudzovať, či má aj dostačujúci príjem pri úvere s úrok.sadzbou 4,1%,

- banka by mala poskytovať úvery so splatnosťou: pri úveroch založených nehnuteľnosťou max. 30 rokov a pri spotrebných úveroch 9 rokov (od 1.1.2016 so splatnosťou 8 rokov).