logo finmax

Zmena štátneho príspevku pre mladých

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR (ďalej len „priemerná mesačná mzda“) za 2. štvrťrok 2013 dosiahla výšku 818 EUR. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku jej výška vzrástla o 29 EUR.
Z dôvodu zmeny výšky priemernej mesačnej mzdy sa od 01.10.2013 mení hranica maximálneho príjmu pri nižšie uvedených produktoch nasledovne:

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých s účinnosťou od 01.10.2013 je výška:
a) 2,6-násobku priemernej mesačnej mzdy: 2 126,80 EUR (platí pre manželov)
b) 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy: 1 063,40 EUR (platí pre individuálnych žiadateľov alebo solidárnych spoludlžníkov, pričom ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku).

V praxi to znamená, že od októbra 2013 do konca decembra 2013 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých klienti:
a) manželia spoločne - ktorí spolu dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 2 126,80 EUR, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu štvrťroku nárast o 75,40 EUR.
b) individuálni žiadatelia alebo solidárni spoludlžníci – ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1 063,40 EUR, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu štvrťroku nárast o 37,70 EUR (pričom ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku).